Trainers

 • Houdt zich aan de gedragsregels en procedures opgenomen in het huishoudelijk reglement.
 • Is mede verantwoordelijk voor het gedrag en de begeleiding van de spelers voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden.
 • Kijkt toe op toepassing huisreglement door spelers, ouders en supporters
 • Is een voorbeeld voor de spelers op vlak van sportief gedrag.
 • Elke sanctie van de club of de KBVB wordt door de trainer zelf gedragen.
 • Draagt zorg voor welzijn van elke speler, onafhankelijk van zijn of haar sportieve kwaliteiten.
 • Respecteer regels van Technisch Sportieve Staf m.b.t. ploegindeling en speelgelegenheid.
 • Fysiek en verbaal geweld tegenover de scheidsrechter of eender wie is ten strengste verboden.
 • De ontwikkeling van het team en de jeugdspelers dient ten allen tijde voorop gesteld te worden.
 • Respecteer ten allen tijde de richtlijnen en beslissingen van de Technisch Sportieve Staf.
 • Opname van oefenstof en materialen, verstrekt door de sportief coördinator en TVJO, en volgt zo goed mogelijk de aanwijzingen uit het voetbaltechnisch plan op.
 • Overlegt met sportief coördinator en TVJO omtrent technisch sportieve zaken.
 • Bepalen van de ploegopstelling en coachen van het team tijdens wedstrijden.
 • Deelnemen aan de vergaderingen voor jeugdtrainers (eventueel ook jeugdbestuur).
 • Indienen van voorstellen tot het afsluiten van vriendschappelijke wedstrijden en deelname aan externe tornooien in overleg met jeugdcoördinator en jeugdsecretaris.
 • Gaat ten allen tijde samen met ganse team in groep van -en naar speel/oefenveld
 • Verlaat als laatste de kleedkamer.
 • Zorgt ervoor dat na elke wedstrijd ganse team minstens 15 min. samenzit in kantine.
 • Stimuleert het clubgevoel bij de spelers en hun ouders.
 • Zorgt voor goede sfeer binnen het team, bij de ouders en supporters.
 • Sanctioneert spelers waar nodig, echter steeds in overleg met de Technisch Sportieve Staf.
 • Respecteert terreinindeling zoals gecommuniceerd door Jeugdcoördinator.
 • Zorgt dat ballen na training of wedstrijd voltallig teruggelegd worden.
 • Is verantwoordelijk dat ballen die, tijdens de wedstrijd, buiten het domein belanden, door de reservespelers worden opgehaald en terug gebracht.
 • Zorgt voor netjes achter laten van cabines na training of wedstrijd (uitvegen).
 • Zorgt ervoor dat trainingsmateriaal netjes wordt opgeruimd na de training.
Gepubliceerd op 8-7-2014 om 11:45