Teamcoördinatoren

  • Heeft een voorbeeldfunctie inzake sportiviteit te vervullen.
  • Draagt mede zorg voor een goede onderlinge sfeer binnen het team.
  • Bemoeit zich niet met het technisch sportieve van het team.
  • Neemt deel aan de periodieke vergaderingen van de jeugdafdeling (incl. Afgevaardigden, Trainers)
  • Is medeverantwoordelijk voor het gedrag en begeleiding van de spelers voor, tijdens en wedstrijden.
  • Roept spelers, ouders en supporters op om de club actief te ondersteunen (tappen, ….)
  • Stimuleert spelers, ouders en supporters om deel te nemen aan de activiteiten van de club.
  • Kijkt toe op toepassing huisreglement door trainer, spelers, ouders en supporters.
Gepubliceerd op 8-7-2014 om 11:46