Samengevat

  • Het bestuur heeft een duidelijke ambitie om een nog betere club te worden op alle 3 de aspecten:  jeugd – ontspanning - 1e elftal
  • Een duidelijke visie, structuur / verantwoordelijkheden en huisreglement vormen hierbij de basis fundamenten
  • Een club als Excelsior Essen bestaat louter uit vrijwilligers. Jullie betrokkenheid in de uitvoering van deze visie is daarom essentieel.
  • Onze club wil een weloverwogen evenwicht vinden tussen voetbal als ontspanning & het competitieve aspect.
  • Ons eerste elftal dient een reflectie te zijn van onze jeugdwerking. Onze (jeugd)spelers staan centraal.
  • Concreet willen wij onze jeugdopleiding verbeteren a.d.h.v. een sportief stappenplan
  • De gewenste verandering is geen revolutie maar een evolutie.
Gepubliceerd op 8-7-2014 om 11:48