feed-image

Algemeen

  • Voetbal moet ontspanning blijven. Fair Play staat voorop.
  • Iedereen is welkom bij Excelsior Essen, op voorwaarde dat het huisreglement gerespecteerd wordt.
  • Excelsior Essen is een club die bestaat uit vrijwilligers. Elke vorm van hulp (tappen, fluiten wedstrijd, ….) wordt ten zeerste geapprecieerd.