feed-image

Spelers

 • Streef naar fair-play op het voetbalveld, respecteer de scheidsrechterlijke beslissingen.
 • Werk mee aan een sportieve, aangename team-sfeer tijdens trainingen, wedstrijden of andere activiteiten georganiseerd door Excelsior FC Essen.
 • Wees een voorbeeld voor anderen.
 • Elke vorm van fysiek geweld of pesterij wordt niet getolereerd. Beide zaken worden zwaar gesanctioneerd.
 • Toon ten allen tijde respect tegenover begeleiders, trainers en afgevaardigden, zowel op en rond het voetbalveld als elders.
 • Spelers van allochtone afkomst worden verwacht in de club Nederlands te praten. Dit bevordert de integratie in de club en met de medespelers.
 • Elke vorm van racistische uitlating wordt niet getolereerd en zal tevens zwaar worden gesanctioneerd.
 • Wees tijdig aanwezig op trainingen en wedstrijden. Verwittig op tijd je trainer en/of afgevaardigde wanneer je niet kan deelnemen aan een wedstrijd en/of een training.
 • De spelers tonen volledige inzet en motivatie tijdens de training.
 • Doe geen onverantwoorde dingen die jezelf, je teamgenoten en/of derden schade kunnen berokkenen.
 • Respecteer de beslissing van de trainer. Bij vragen kan men zich wenden tot de trainer zelf, de sportieve coördinator of de TVJO.
 • Elke afwezigheid voor een training wordt ruim vooraf gemeld aan de trainer.
 • De voetbaluitrusting moet in orde zijn: schoenen netjes, nodige wasgerief, eventueel reserveondergoed en goede trainingsuitrusting. Na de wedstrijd wordt de voetbalkledij volgens de richtlijnen van de ploegafgevaardigden teruggelegd.
 • Doe kettinkjes, horloges en andere voorwerpen die voor een ander en ook voor jezelf gevaar kunnen opleveren, af.
 • Waardevolle voorwerpen heb je mee op eigen risico.
 • Bij wedstrijden wordt ten allen tijde in groep van- en naar het oefen/speelveld gegaan samen met de trainer.
 • Er wordt geen enkel veld betreden waarop zelf niet gespeeld wordt.
 • Loop niet over het hoofdterrein om je naar terrein B of het duiveltjesterrein te begeven.
 • Respecteer het (club)materiaal en de accommodatie (trainingsmateriaal, kleedkamers, kantine, voetbalplein, …) die tot je beschikking staan, en dit zowel op Excelsior FC Essen als bij andere clubs.
 • Het is niet toegelaten te voetballen in de kantine of op het A-terrein
 • Hygiëne is belangrijk als sporter. Douchen na de wedstrijd is verplicht vanaf U-….
 • Leg de trainingsballen na de training terug op z’n plaats.
 • Voetbalschoenen worden buiten afgeklopt of gereinigd, niet in de kleedkamer.
 • De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamer en er wordt geen afval achtergelaten behoudens in de vuilnisbak.
 • Elke speler wacht na het douchen om samen met de groep zich naar de kantine te begeven.
 • Het is verboden om te roken in onze kleedkamers, kantine en op het voetbalterrein voor of na een training of tijdens een wedstrijd !
 • Laat  de kleedkamers netjes achter.
 • Drankglazen of glazen flesjes zijn niet toegestaan in de kleedkamers.
 • Na de wedstrijd wordt er in groep nog minstens 15 minuten samengezeten in de kantine.
 • Uitzondering wordt enkel toegestaan door de trainer.
 • Elke vorm van druggebruik is ten strengste verboden.
 • Minderjarigen gebruiken geen alcohol ! Meerderjarigen mogen alcohol verbruiken in de kleedkamers na expliciete toelating van de kantinebeheerder.
 • Voor spelers vanaf U21 wordt verondersteld dat zij op regelmatige basis scheidsrechter bij de jeugdwedstrijden van U-8 tot U-13 zijn. De wedstrijden van de U-7 mogen geleid worden door spelers van de U-17 en dit op vrijwillige basis.
 • Steek als senior eens een handje toe in de werkzaamheden van de club. Stel u kandidaat om het kantinepersoneel bij te springen.