feed-image

Kroniek

De teksten in de hierna volgende hoofdstukken werden gehaald uit het boek “En zijn we dan nog niet verslagen … kroniek van het Essens voetbal” geschreven door wijlen Ivo Huysmans.

Het boek beschrijft op een zeer humoritische wijze het ontstaan en de evolutie van de diverse voetbalclubs uit onze gemeente.
Op deze website worden de drie hoofdstukken weergegeven die betrekking hebben op Excelsior F.C. Essen. Uit respect voor het boek worden zij in originele vorm getoond.

Veel leesplezier...