Visie

Jeugdopleiding

Onze club streeft ernaar als voorbeeld te fungeren op vlak van een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding door gemotiveerde en opgeleide jeugdtrainers, en dit volgens het concept van een opleidingsschool. Doelstelling is hierbij om elke jeugdspeler maximale kansen te geven om zijn of haar voetbalpotentieel ten volle te kunnen ontwikkelen, en dit met respect voor ieders capaciteiten. Een gestructureerd opleidingsplan per leeftijdsgroep alsook een periodiek evaluatiesysteem vormen hierbij de basis. Naast het voetbaltechnische aspect wordt hier ook bewust de nadruk gelegd op het opvoedkundige aspect van voetbal, met daarbij de nadruk op discipline en gedragsregels.

Ontspanning

Excelsior F.C. Essen wil een warme familiale club zijn waar een juiste balans gevonden wordt tussen voetbal als prestatie en voetbal als ontspanning. De organisatie van extra-sportieve activiteiten speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale betrokkenheid van ouders en supporters, zowel in de keuze, de organisatie en deelname aan deze extra sportieve activiteiten.
Dit vertaalt zich concreet in een combinatie van een club waar iedereen - spelers, ouders en supporters - zich thuis kan voelen.

Eerste elftal

Excelsior F.C. Essen wil als voorbeeldclub fungeren in de regio op vlak van succesvolle doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers. De club zal zich nooit aan financiële avonturen wagen voor het behalen van korte termijn succes. Concrete doelstelling is om met eigen jeugdspelers minstens elk jaar te mikken op een plaats bij de eerste 5 in vierde provinciale, met als objectief een promotie naar derde provinciale af te dwingen.

Gepubliceerd op 11-7-2014 om 20:32