Missie

Missie

Excelsior FC Essen stelt zich tot doel om aan allen die de voetbalsport willen beoefenen, of in louter recreatief verband of in competitieverband, hiertoe de mogelijkheid te bieden.

In tegenstelling tot heel wat clubs, aangesloten bij de Belgische Voetbalbond, maakt Excelsior FC Essen geen onderscheid tussen eerste elftallen, heren en dames, en jeugdploegen. Dit impliceert dat de club zijn eerste elftallen zo maximaal mogelijk zal bevoorraden met spelers uit eigen jeugd.

Intentieverklaring

Het bestuur van Excelsior FC Essen verklaart dat alle jeugdleden, voor zover zij actief zijn in een jeugdploeg, minstens de helft van de wedstrijdminuten zullen spelen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid.

Opleidingen

Het is duidelijk dat het uitoefenen van een functie of het deelnemen aan één of meerdere commissies, de nodige kennis en vaardigheid vereist. Voor de gemiddelde voetbalclub is het niet altijd evident om de meest geschikte personen voor dergelijke deelname te vinden. Daarom mag iedere medewerker van Excelsior FC Essen, trainer, afgevaardigde, commissielid of lid van een bestuur, zich vervolmaken door het volgen van één of meerdere cursussen.

Deze cursussen worden door de club volledig terugbetaald onder de volgende voorwaarden :

* de cursus staat in rechtstreeks verband met de uitgeoefende opdracht binnen de club.
* de cursist zal in eerste instantie de cursus zelf betalen; het bestuur zal gedurende de eerstvolgende 3 jaar jaarlijks 1/3 van het cursusgeld terug betalen.

Als één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan zijn, zal de cursist op eigen kosten handelen of dient hij/zij het cursusgeld aan de club terug te betalen.

Gepubliceerd op 11-7-2014 om 20:27