feed-image

Bestuur

  • Uitdragen van missie en visie van de club.
  • Respecteren van spelers, ouders, supporters en de andere bestuursleden.
  • Respecteren van de beslissingen die gemaakt werden op de bestuursvergadering.
  • Erop toezien, maar zelf ook uitvoeren, van de regels van het huishoudelijk reglement.
  • Geen taken of beslissingen nemen die niet in toegekende verantwoordelijkheidsgebied vallen.
  • Niet bemoeien met dagdagelijkse technisch sportieve gang van zaken van jeugd en senioren.